Het Foryard Karma Punten-Systeem

"Het oplossen van sociaal maatschappelijke problematiek met technologie en ondernemerschap”, dat is onze missie!

De wereld verander, organisaties worden niet meer geaccepteerd indien ze enkel gaan voor eigen gewin. We zien globaal een steeds groter wordende behoefte aan samenwerking op het gebied van klimaatproblematiek en sociaal-maatschappelijke uitdagingen, zoals schulden, vervuiling of opleidingsniveau.

De noodzaak voor dergelijke samenwerking is inmiddels zo duidelijk voelbaar op het wereldtoneel dat de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals voor 2030 hebben opgesteld.

Wij willen de kracht van innovatie gebruiken om klimaatproblematiek en sociaal-maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Wij vechten tegen discriminatie, armoede en onwetendheid door te investeren in educatie, infrastructuur en wetenschappelijk technologisch onderzoek. Iedereen een eerlijke kans, dat is onze onze morele plicht om goed te handelen. Om deze reden hebben wij besloten een Karma-punten systeem op te stellen, gericht op het meten van onze bijdrage aan de 17 Sustainable Development Goals van de VN, voor 2030.

Foryard’s vier Sustainable Development Goals

Onze bijdrage aan een betere wereld

Om een gerichte bijdrage te leveren aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) hebben we besloten vier doelen te kiezen die ons de beste kans geven op de grootste impact:

  • Doel nr. 4: "Quality education"
  • Doel nr. 8: "Decent work and economic growth"
  • Doel nr. 9: "Industy, innovation and infrastructure"
  • Doel nr. 11: "Sustainable cities and communities"

In de volgende grafiek worden onze Karma-lijst resultaten getoond, die zijn gebaseerd op de check-list onderaan deze site die onze Social Impact meet. Door middel van het Karma-punten systeem proberen we bewustzijn te creëren aangaande de 17 SDG’s en tonen we dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan een duurzamere wereld. Het gehele team van Foryard werkt met plezier en toewijding samen om deze sociale uitdagingen te volbrengen.

Goal 4

Goal 8

Goal 9

Goal 11

Dus, wat hebben deze Sustainable Development Goals te betekenen?

De 17 Sustainable Development Goals

De SDG’s zijn universele doelen en zijn ontwikkeld door de 193 VN lidstaten, NGO’s en mensen zoals jij en ik, om de wereld een betere plaats te maken. Om deze reden, moeten wij allemaal hecht samenwerken en actie ondernemen om de SDG’s te behalen in 2030. Er is geen “Plan B”, omdat wij ook geen “Planeet B” hebben! Deze doelen lijken zo groot dat wij ons kunnen afvragen, “Hoe gaan wij het ooit behalen?” We doen het stap voor stap, met in ons achterhoofd dat ook kleine overwinningen en de wil om er een succes van te maken grote stappen zijn.

Het doel van de 17 Sustainable Development Goals is om in 2030 in een duurzame wereld te leven. In essentie, duurzaamheid betekent zorgen voor welvaart en milieubescherming zonder het vermogen van toekomstige generaties om niet aan hun behoefte te kunnen doen te comprimeren. Een duurzame wereld is een wereld waar mensen kunnen ontsnappen aan armoede en kunnen genieten van fatsoenlijk werk zonder de essentiële ecosystemen en grondstoffen van de aarde te beschadigen; waar mensen gezond kunnen zijn en voldoende voedsel en water kunnen ontvangen; waar iedereen toegang heeft schone energie dat geen bijdrage levert aan klimaatverandering; waar vrouwen en meisjes gelijke rechten en kansen krijgen.

Het gebruik van de VN Sustainable Development Goals iconen zijn volgens deze richtlijnen.

Wij hebben het Foryard karma-punten systeem gemaakt zodat wij kunnen bijdragen aan een duurzame planeet en het welzijn van iedereen & alles die erop leven. Een nieuwe schaal die de sociale impact meet van Foryard.

Foryard's Checklijst

Foryard's bijdrage aan “Quality education”:

Doel Check

Foryard ondersteunt de NGO "To Be Worldwide" (onderwijs voor arme kinderen in Afrika)

Foryard zal kerst 2018 een gift doen aan een kwalitatief educatie project

Foryard creëert cursussen over innovatieve onderwerpen en maakt ze gratis beschikbaar op: foryard.teachable.com

Foryard biedt jonge professionals kansen om zich verder te ontwikkelen. "Iedereen een eerlijke kans", dat is waar wij in geloven - bekijk onze stagiairs op dit moment.

Foryard organiseert peer to peer leren door middel van de zogenoemde “Face-time Fridays”
Foryard moedigt werknemers aan om deel te nemen in educatie programma’s naar eigen keuze
Foryard organiseert externe meetups om een innovatief onderwerp te bespreken

Foryard's bijdrage aan “Decent work and economic growth”:

Doel Check

Foryard is gebouwd op een autonome cultuur. Lees verder in onze blog.

Iedereen bij Foryard heeft winstdeelname
Iedereen bij Foryard heeft de kans om een deel van het bedrijf mede te bezitten

Foryard heeft een harmonische en leuke werkomgeving en werknemers komen met plezier naar kantoor. We zijn gebouwd op liefde, vertrouwen en transparantie. Hier enkele leuke inzichten.

Foryard groeit en nieuwe vacatures worden gecreeërd waar iedereen een eerlijke kans krijgt. Neem contact met ons op, we zijn nieuwsgierig naar jouw verhaal.

Samen met STEM richten we ons op het bevorderen van mede-eigendom van werknemers in bedrijven

Foryard focust op het ondersteunen van nieuwe bedrijven met ondernemerschap
Foryard maakt STEM gratis beschikbaar voor Sociaal Doelgerichte bedrijven in ontwikkelingslanden

STEM bevordert een meer gelijke verdeling van de aandelen

STEM bevordert gemakkelijker toegang tot het vermogen door wereldwijde crowdfunding

STEM maakt nieuwe ecosystemen die gemakkelijker toegang geven tot kapitaal

Foryard's bijdrage aan “Industy, innovation and infrastructure”:

Doel Check

Foryard zet regerings innovatielabs om de grootste impact op de samenleving te maken. Lees wat we tot nu toe hebben gedaan in het Innovation Lab Novum

Foryard zet één regerings innovatielab op per jaar (2018)

Alle Foryard projecten zijn gefocust op sociaal/milieu gerichte verbeteringen

Foryard steunt milieu vriendelijke industries

Foryard informeert klanten en social media volgers over nieuwe innovatieve technologieën. Lees erover op LinkedIn

Foryard krijgt een karma-punt voor het uitvoeren van een soortgelijk project in armere landen bij het uitvoeren van een succesvol 'industrie, innovatie en infrastructuur'-project voor een klant.

Foryard's bijdrage aan “Sustainable cities and communities”:

Doel Check
Foryard werkt aan betere stadsplanning met gemeenten
Foryard steunts betere stadsplanning voor arme landen met elk succesvolle stads project uitgevoerd

Foryard biedt CHIMP aan besluitvormers voor de overheid zodat zij het publiek kunnen betrekken bij het maken van stadsplanning en innovatie

Foryard steunt de lokale gemeenschap door lokale diensten en producten te kopen
Foyard prioriteert Social Gerichte klanten
Foryard sponsort/organiseert IT evenementen voor de gemeenschap

Wees een wereldburger. Handel met passie en medeleven. Help ons de wereld veilger en duurzamer te maken, vandaag en voor de generaties die volgen. Dat is onze morele verantwoordelijkheid.